Musik a - matematik a

 

Musik A og Matematik A

Her er en musisk, naturvidenskabelig studieretning. Du har musik og matematik fra 1. til 3.g. Musik og matematik – m og m – er relevante fag, hver for sig og sammen: For hvordan kan kunst, kultur og musik beskrives matematisk?
Begge fag har både en teoretisk og en anvendelsesorienteret dimension – du arbejder både med forståelse og udøvelse.
Musik på A-niveau har to hovedområder, musikforståelse og musik-udøvelse, teori og praksis. Du får en grundlæggende viden om musik, og du lærer at analysere og diskutere musik inden for alle genrer. Men du bliver også selv aktiv udøvende musiker på og uden for skolen. Musikfaget forener på den måde det videnskabeligt teoretiske med det kunstnerisk performative.
På studieretningen får du en forståelse af, hvad matematik er, og hvordan matematik anvendes og indgår i sammenhæng med andre fag, og du bliver i stand til at operere med tal og håndtere formler. Musik og matematik står naturligvis ikke alene. Du har også en lang række obligatoriske humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. For det er nødvendigt med en bred faglig viden, når du skal forholde dig nuanceret til verden og dig selv. Som elev i denne studieretning indgår du uden tvivl i Statsskolens kunstnerisk-kreative miljø både i og uden for skoletiden. Og det er ikke kedeligt.
Studieretningen med matematik på A-niveau er direkte adgangsgi-vende til en lang række videregående studier.

 Se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til her

 

Højt til loftet