Musik a - Engelsk a

 

Musik A og Engelsk A

Studieretningen er den anden af to musiske studieretninger, som skolen udbyder. Studieretningen har - ud over musik på A-niveau - en sproglig drejning med engelsk A. Det betyder, at du har både musik og engelsk gennem alle tre gymnasieår. De to studieretningsfag er forskellige. Men fælles er, at de begge interesserer sig for, hvordan man omformer teo-retisk viden til praksis: Hvordan udtrykker du dig bedst, rigtigst og mest hensigtsmæssigt på engelsk? Hvordan lyder sang og musik, når det er dig, der spiller? Og hvordan performer du på en scene? Studieretningen er for dig, der har musisk interesse, og for dig, der ved, at man kan forholde sig kunstnerisk til verden. Det er ikke et krav, at du kan synge eller spille eller læse noder i forvejen, men det er helt sikkert bedst, hvis du synes, at det er interessant…
Ligesom alle gymnasiets øvrige studieretninger indgår en bred vifte af fag, kunstneriske fag og naturvidenskabelige fag er obligatoriske og sikrer dig en bred faglig ballast.
I 2. og 3.g har du mulighed for at vælge et valgfag, der måske er med til at afgøre, om din studieretning skal tage en musisk sproglig, musisk samfundsfaglig eller musisk matematisk drejning.
Når du har engelsk på A-niveau, bliver du dygtig til både at skrive og tale engelsk. Du finder ud af, at det er nødvendigt at arbejde intensivt og systematisk med grammatik og skriftlige opgaver, hvis du skal forfine sproget. Gennem film, tekster, artikler, dokumentarprogrammer og samtale får du samtidig et nuanceret indblik i historie, mennesker, kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede lande.
Musik – både i og uden for skoletid fylder meget på Randers Statsskole. Når du vælger denne studieretning, er du samtidig med til at bære skolekulturen.

 Se hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til her

 

Højt til loftet