Samfundsvidenskabelige studieretninger

På de samfundsvidenskabelige studieretninger har du samfundsfag på A eller B-niveau. Du skal vælge, om du vil kombinere samfundsfag med matematik eller engelsk i studieretningen. I undervisningen arbejder du med både danske og internationale samfundsforhold – og sociologiske, økonomiske og politiske problemstillinger.

Det er muligt at studere videre inden for samfundsvidenskab og økonomi – antropologi, statskundskab, international business, jura, psykologi og sociologi, hvis du har matematik på B-niveau, hvad du automatisk har, hvis du har samfundsfag på A-niveau. Men også alle de samfundsfaglige studieretninger giver i sig selv adgang til en lang række andre videregående uddannelser.Nedenfor kan du klikke dig frem til oversigter over vores samfundsfaglige studieretninger.

Samfundsfag B - Engelsk A - Psykologi C 

Samfundsfag B - Engelsk A - Biologi B 

Samfundsfag B - Engelsk A - Naturgeografi B

Samfundsfag B - Engelsk A - Matematik B   (Mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag)

Samfundfag A - Engelsk A - Matematik B 

Samfundsfag A - Matematik B - Biologi B 

Samfundsfag A - Matematik B - Idræt B   (Mulighed for morgentræning torsdag) 

Samfundsfag A - Matematik B - Erhvervsøkonomi C 

 

Højt til loftet