Samfundsfag B - Engelsk A - Biologi B

 

Kunne du tænke dig en linje, hvor de tre studieretningsfag stammer både fra humaniora, natur- og samfundsvidenskab?

Vil du klædes på til en fremtid som verdensborger?

Kan du lide at arbejde i laboratoriet, i søen, i fjorden og i skoven, og er du interesseret i samspillet mellem menneske og natur?

Denne studieretnings tre studieretningsfag kommer fra hver deres hovedområde. Engelsk er et humanistisk fag, samfundsfag er et samfundsvidenskabeligt fag, og biologi er et naturvidenskabeligt fag. Derfor må man sige, at der er tale om en studieretning med virkelig god faglig bredde, der giver dig et kendskab til samspillet mellem natur, kultur, samfund og menneske.

De mange obligatoriske fag fra alle områder er med at fastholde både denne bredde og muligheden for faglig fordybelse. Du er sikret et godt grundlag for at kunne forholde dig til den natur, den kultur og det samfund, som du er en del af. Både i 2. og 3.g er der plads til valgfag. Her har du mulighed for at vælge, om du vil tone din studieretning yderligere i en naturvidenskabelig, sproglig eller samfundsfaglig retning.

Engelsk tales og forstås over store dele af verden og er vel nærmest sproget for global kommunikation. I hvert fald er det afgørende at kunne tale og skrive korrekt, hvis man virkelig skal kunne orientere sig i en multikulturel verden og måske endda arbejde internationalt. Du får gennem tekster, rollespil, film og diskussioner kendskab til litteratur og kulturelle og samfundsmæssige forhold i store dele af den verden, der omgiver dig. Men når du skal tilegne dig et sprog på højt niveau må du regne med, at du også skal arbejde med grammatik og skriftlige opgaver. For godt engelsk er jo også korrekt engelsk.

Når samfundsfag kobles sammen med engelsk, er der naturligvis særligt fokus på engelsktalende dele af verden. Vores kultur er så påvirket af strømninger fra USA og England, at det kan være nødvendigt at have kendskab til det amerikanske og engelske samfund, hvis vi skal forstå vores eget. Men i det hele taget får du viden om politiske, sociale og økonomiske forhold både nationalt og internationalt.

Biologi giver dig også en god faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold som bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse, ligesom du f.eks. også får indsigt i livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom. Og så kan du glæde dig over, at du nok skal komme ud af huset. For i biologi er der naturligvis feltarbejde.

Klik her for at se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på UG.dk

Højt til loftet