VaLG AF STUDIERETNING

 Udbud af studieretninger 2016/17

I det følgende kan du læse om Randers Statsskoles udbud af studieretninger og om, hvordan du vælger. 

De fire hovedgrupper

Studieretningerne på Randers Statsskole - og på alle andre gymnasier - er inddelt i fire hovedgrupper:

 Sproglige

Samfundsvidenskabelige 

Matematiske

Kunstneriske

Studieretninger, obligatoriske fag og valgfag:

Alle studieretninger består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Der er flest obligatoriske fag, og de er ens for alle studieretninger. Du skal altid have både humanistiske fag, naturvidenskabelige fag og samfundsvidenskabelige fag. Du skal også have kreative fag og idræt. Den faglige bredde er gymnasiets styrke. Det betyder, at du lærer at forholde dig til alle dele af den verden, som omgiver dig - natur, miljø, medmennesker og samfund.

Når du vælger en studieretning, vælger du, hvordan du vil tone din studentereksamen - dvs. hvilke fag du ønsker på et højere niveau end det obligatoriske, eller hvilke andre/nye fag, du ønsker. Når du vælger valgfag, kan du vælge et nyt fag eller et obligatorisk fag eller et valgfag, som du allerede har, på et højere niveau. For at blive student skal du have mindst 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau.

Her kan du se en samlet oversigt over alle studieretningerne:

 

Valg af studieretning:

Når du skal vælge studieretning og dermed studieretningsfag, skal du stille dig selv mindst to spørgsmål:

  • Hvad interesserer jeg mig for og er god til?
  • Hvad vil jeg bruge min studentereksamen til?

En studentereksamen er også en adgangsbillet til en videregående uddannelse. I den sammenhæng er det i mange tilfælde ikke afgørende, hvilken studieretning, du vælger. De mange obligatoriske fag og de høje niveauer gør, at en studentereksamen i sig selv åbner døren til en lang række videregående uddannelser. Det gælder både de kortere erhvervsakademi-uddannelser som tandtekniker og multimediedesigner, de mellemlange professionsbachelor-uddannelser som sygeplejerske og folkeskolelærer og de mange lange universitetsuddannelser. Det er værd at tænke på, hvis du endnu ikke ved, hvad du vil bruge din studentereksamen til.

 Valg før du starter:

 Når du søger optagelse i gymnasiet, skal du foretage tre valg:

  • Du skal vælge studieretning. 
  • Du skal vælge 2. fremmedsprog. Her kan du vælge mellem tysk, fransk eller spansk.
  • Du skal vælge et kunstnerisk fag. Du kan vælge mellem musik, billedkunst, drama eller mediefag. 

Ændring af studieretningsvalg:

Dit studieretningsvalg ved optagelsen er kun foreløbigt og kan ændres efter grundforløbet (januar, 1.g), hvis du opdager, at du har truffet et forkert valg. Men der er nok ikke tvivl om, at det er en god idé at forsøge at ramme rigtigt første gang, da et studieretningsskift som regel betyder klasseskift.

Oprettelse af studieretning: 

Du skal være opmærksom på, at du ikke i alle tilfælde kan få præcis den studieretning, du ønsker. Vi kan nemlig ikke oprette en klasse/studieretning, som kun meget få elever har valgt. I disse tilfælde kontakter vi dig selvfølgelig altid.

Det praktiske:

Skemaerne:

Når du kigger på oversigterne over studieretninger her på hjemmesiden, vil du se fem forskellige farvekoder. Farverne viser, om der er tale om obligatoriske fag, studieretningsfag, valgfag eller obligatoriske valgfag:


 Valget:

Som du kan se, er valgfagsmulighederne forskellige fra studieretning til studieretning. I valgfagsfelterne (de røde og orange) skal du vælge ét og kun ét fag.

 

 

Læs mere om den lovmæssige baggrund for udbuddet af uddannelsen her

Læs om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne her

 


 

 

 

 

Højt til loftet