Psykologisk rådgivning

Nogle elever kan i løbet af gymnasietiden få behov for psykologisk bistand. Randers Statsskole tilbyder skolens elever psykologhjælp gennem ”Hold Fast”, som er en psykologisk rådgivning, der er tilknyttet ungdomsuddannelserne i Randers. Formålet er at hjælpe elever, der i en kortere eller længere periode kan have særligt behov for støtte, til at gennemføre gymnasiet.

Henvisning til psykolog - elever

Hold Fast-teamet består af flere psykologer. Psykologerne Anne-Mette Korsgaard og Tue Krogh er til rådighed for skolens elever to dage om ugen i Vejledningshuset.

Psykologen tilbyder individuelle samtaler, men arrangerer også mere gruppebaserede forløb som eksempelvis eksamensangstkurser. Elever skal ikke betale for psykolog-samtaler.

Det er studievejlederne, der kan henvise elever til skolens psykolog. Oplever du som elev på Randers Statsskole problemer, som i høj grad påvirker din psykiske trivsel, skal du altså kontakte din studievejleder, der vil hjælpe dig med at afklare, om du kan have glæde af samtaler med psykologen. Hvis I vurderer, at dette er tilfældet, udfylder din studievejleder et ’henvisningsskema’ sammen med dig. Du bliver i første omgang tilbudt en afklarende samtale med psykologen og herefter evt. et længere samtaleforløb. Samtalerne er omfattet af tavshedspligt.

Både du og dine forældre er altid velkomne til at kontakte skolen og studievejledningen.

Højt til loftet