Mentorordning

Mentorordning via SPS (Socialpædagogisk Støtte)
Skolen har mulighed for at tilbyde en særlig mentorordning for elever med udvidede vejledningsbehov.
Støtten har form af fastlagte møder mellem eleven og en mentor, som samtidig er lærer på skolen.
Ansøgningen om tildeling af støtte finder sted gennem indledende samtale med klassens studievejleder, og den primære koordination af SPS-ansøgningerne varetages af studievejleder Søren Ørum Schmidt.
Det skal understreges at et fast kriterium for tildeling er en dokumenteret diagnose på en psykisk lidelse.
Mentorordningen fungerer gymnasieforløbet ud, eller så længe behovet eksisterer, under forudsætning af at skolens halvårlige genansøgning af tildelingerne godkendes af SPS-netværket.

 

Højt til loftet