Læsevejledning

Tilbud til elever med læsevanskeligheder

Læsevejledning og IT-rygsæk

Skolens læsevejledere hjælper de elever, der har problemer med læsning og /eller skrivning. I begyndelsen af 1.g bliver alle elever screenet for eventuelle læsevanskeligheder. Læsevejlederne kan herefter teste for f.eks. ordblindhed og give vejledning og støtteundervisning. Hvis du har særlige behov, kan læsevejlederne søge om ekstra støttetimer, dispensation til eksamen og særlige hjælpemidler, f.eks. IT-rygsæk til ordblinde. Det kan du læse mere om her.

CD-ord

Skolen har i øvrigt licens til CD-ord. CD-ord er læse- og skriveprogrammer, der er udviklet til ordblinde og læse- og skrivesvage elever, og læsevejlederne kan hjælpe eleverne til at bruge CD-ord strategisk for at kompensere for disse vanskeligheder. Programmerne kan dog benyttes af alle skolens elever i det daglige og kan være en god hjælp - også i forbindelse med fremmedsprogsundervisningen. 

Ønsker du at installere programmerne, kan du henvende sig til IT-chef Saeed Ahari chef eller downloade programmerne via skolens hjemmeside.

Skolens læsevejledere er Susanne Maj Egholm Pedersen og Tine Koldsø. De har begge kontor i Vejledningshuset i parken. Du kan altid kontakte dem med en besked via Lectio. I øvrigt kan du finde kontaktoplysninger på læsevejlederne på personalesiden.

 

Højt til loftet