Læsevejledning

Tilbud til elever med læsevanskeligheder

Skolens læsevejledere, Susanne Maj Egholm Pedersen og Tine Møller Koldsø, hjælper de elever, der har læse- og skrivevanskeligheder. Læsevejlederne har kontor ved siden af lokale 9a. Ønsker du en tid i læsevejledningen, skal du skrive til den læsevejleder, som er tilknyttet din klasse:

I begyndelsen af 1.g screener vi på Randers Statsskole alle elever for læse- og skrivevanskeligheder i en dansktime. I læsevejledningen analyserer vi efterfølgende resultaterne og vurderer, hvilke elever, vi skal tilbyde en samtale og en yderligere test. Med denne praksis ønsker vi at hjælpe elever med læse- og skrivevanskeligheder godt igennem de tre år på gymnasiet. Når vi vurderer, at en elev kan få brug for støtte under uddannelsen, tilbyder vi eleven Undervisningsministeriets ordblindetest. Er eleven under 18, skal forældrene underskrive to bemyndigelseserklæringer, som giver os lov til at teste eleven og søge om støtte. Hvis elever har særlige behov, kan læsevejlederne ansøge om studiestøttetimer, elektroniske hjælpemidler og forlænget tid til eksamen. Du kan læse mere om SPS-støtteformer her.

Skolen har desuden licens til CD-ord og IntoWords. Dette er læse- og skriveprogrammer, der er udviklet til ordblinde og læse- og skrivesvage elever, og læsevejlederne kan hjælpe eleverne til at bruge CD-ord strategisk for at kompensere for disse vanskeligheder. Programmerne kan dog benyttes af alle skolens elever i det daglige og kan være en god hjælp - også i forbindelse med fremmedsprogsundervisningen.

Oplysningspligten i Ordblindetesten - læs her.

Samtykke til videregivelse af testresultat (u. 18 år) - læs her. 

Samtykkeerklæring til ordblindetest - læs her. 

Vores undervisningsassistent

Udover skolens IT-kontor, som blandt andet hjælper med installation af hjælpemidler på elevernes computere, har vi også en undervisningsassistent tilknyttet læsevejledningen. Undervisningsassistenten er elev på skolen og bruger af læse- og skriveprogrammerne. Når en elev er blevet udstyret med elektroniske hjælpemidler, er det muligt at få undervisning i programmerne af vores undervisningsassistent. I år er det Amalie Gottlieb fra 2.y, der er tilknyttet ordningen. 

 

 

Højt til loftet