Eksamen

Vejledninger og information

STX er en eksamensskole. Det betyder, at du skal til skriftlige og mundtlige prøver i en række af gymnasiets fag. 

Prøverne fordeles over de tre år, men der er flest i 3.g.

Eksamensudtræk:

På STX skal du ikke til prøve i alle fag. Det er ikke skolen, men undervisningsministeriet, der ’udtrækker’ - dvs. bestemmer, hvilke fag, du skal til eksamen i hvornår. Først når eksamensplanen er offentlig i sidste halvdel af maj, ved du, hvilke prøver du skal aflægge. Dine lærere ved heller ikke noget før da. Eksamensplanen er individuel. Det betyder, at elever i samme klasse kan have forskellige eksamensplaner.

Særligt for elever, der har påbegyndt uddannelsen før augsust 2017:

En studentereksamen omfatter i alt 9 eksamener inkl. det skriftlige studieretningsprojekt (SRP). Hvis du har 5 A-niveaufag, er antallet 10.

Der er følgende hovedregler i forhold til udtrækningen:

 • Efter 2.g skal en elev normalt have aflagt mindst to eksamener.
 • Antallet af mundtlige studentereksamener er min. 3 stk.
 • Antallet af skriftlige studentereksamener er min. 3 stk.
 • I fag med A-niveau, der afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve
 • Der afholdes altid prøve i almen studieforberedelse (AT)
Særligt for elever, der har påbegyndt uddannelsen fra og med augsust 2017:

En studentereksamen omfatter i alt 10 eksamener inkl. det skriftlige studieretningsprojekt med tilhørende mundtlig eksamen (SRP). Dertil kommer interne prøver i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

Der er følgende hovedregler i forhold til udtrækningen:

 • Efter 2.g skal en elev normalt have aflagt mindst to eksamener.
 • Antallet af mundtlige studentereksamener er min. 3 stk.
 • Antallet af skriftlige studentereksamener er min. 3 stk.
 • I fag med A-niveau, der afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.
 • Der afholdes altid prøve i skriftlig dansk
 • Der afholdes altid mundtlig prøve i forbindelse med SRP
Information om eksamen:

Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, og du skal nøje holde øje med tidspunkter, eventuelle ændringer og beskeder.

I de fire dokumenter herunder får du generel og meget vigtig eksamensinformation, information om tilladte hjælpemidler ved skriftlige prøver og information om procedure i forbindelse med eventuelle klager over eksamen.

Oplysningsmateriale om snyd til elever, der er startet på en gymnasial uddannelse før gymnasiereformen trådte i kraft den 1. august 2017, finder I her. 

Oplysningsmateriale om snyd til elever, der er startet på en gymnasial uddannelse efter gymnasiereformen trådte i kraft den 1. august 2017, finder I her.

 

Højt til loftet