Sker på staten

Flex og eksursioner

I uge 11 står Statsskolens skema i terminsprøvernes tegn. Prøverne starter allerede fredag i uge 10 og løber indtil onsdag i uge 11. Onsdag er også afrejsedag for en række hold, som skal på korterevarende ekskursioner. En del skal til København med samfundsfag.   

Ansøgningsfrist

Optagelse på Randers Statsskole

Ansøgningen om optagelse på Randers Statsskole skal sendes via www.optagelse.dk senest den 1. marts 2015. Men vi ved også, at jeres ansøgningsprocedure formodentlig allerede er gået i gang, idet Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal have mulighed for at kunne foretage en uddannelsesparathedsvurdering omkring 1. februar i god tid inden fristens udløb.

 

 

Sker på Staten

Ny studieretning med morgentræning

Randers Statsskole udbyder nu en ny studieretning i samarbejde med Randers Talent og Elite. Studieretningen har fagene biologi A, matematik A og kemi C som kernefag. Samtidig har studieretningen indlagt tid til morgentræning to gange om ugen, for de idrætsudøvere, der har behov for det. 

ORD FRA REKTOR

Projekt SubUniversity

Randers Statsskole er med i et nyt, spændende mentorbaseret brobygningsprojekt, der hedder SubUniversity.Projektet udbydes i et samarbejde mellem gymnasier i Region Midt og Aarhus Universitet.

Om os

Moderne gymnasium med over 450 års historie

Randers Statsskole er et stort alment gymnasium med ca 900 elever og knap 100 ansatte. Skolens klassicistiske bygning danner rammen om et moderne gymnasium, hvor traditioner går hånd i hånd med undervisning af høj kvalitet og trygge rammer for eleverne.

Vi tilbyder en alsidig hverdag, hvor uddannelsen suppleres med frivillige tilbud båden inden for musik, kunst, fysik/kemi og sport.

Nyheder

Set og sket på Randers Statsskole

Tradition og fornyelse
Webbureau: Infoserv - CMS: Aviva CMS