NYHED: NV-tur

1.w var i tirsdags på NV-ekskursion. De var ude at sejle og tage målinger i Gudenåen med vandhenter, målte temperatur og iltindhold samt sigtedybde. E...

NYHED: Forberedelse til Firenzetur

I AT-forløbet op til studieturen i 3.y er omdrejningspunktet kunstmalerier. I historie skal eleverne foretage historisk billedanalyse af det pågældend...

   

VideoCMS: Aviva CMS