Sker på staten

Årsfest i Randers Arena

Traditionen tro indbyder Randers Statsskole til årfest fredag d.30 januar 2015. Aftenen vil som altid byde på 3.g'ere i fuld galla. Festen foregår i Arena Randers. Billetter til festen kan købes på skolens kontor.

Ansøgningsfrist

Optagelse på Randers Statsskole

Ansøgningen om optagelse på Randers Statsskole skal sendes via www.optagelse.dk senest den 1. marts 2015. Men vi ved også, at jeres ansøgningsprocedure formodentlig allerede er gået i gang, idet Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal have mulighed for at kunne foretage en uddannelsesparathedsvurdering omkring 1. februar i god tid inden fristens udløb.

 

 

Sker på Staten

Ny studieretning med morgentræning

Randers Statsskole udbyder nu en ny studieretning i samarbejde med Randers Talent og Elite. Studieretningen har fagene biologi A, matematik A og kemi C som kernefag. Samtidig har studieretningen indlagt tid til morgentræning to gange om ugen, for de idrætsudøvere, der har behov for det. 

ORD FRA REKTOR

Akademiet for unge talenter

Mandag den 12. januar 2015 fik 155 elever fra forskellige gymnasier i Region Midtjylland overrakt et diplom for deres deltagelse i Akademiet for Talentfulde Unge, som er et intenst to-årigt læringsforløb, der foregår i samarbejde mellem gymnasierne i region Midt og Aarhus Universitet. Fire af de 155 elever, der netop har gennemført forløbet, går i 3g på Randers Statsskole: Marie Sveigaard Ødum 3.d, Astrid Margon Simonsen 3.d, Katerina Quinto Romani 3.z og Pernille Berg Lassen 3.z

Om os

Moderne gymnasium med over 450 års historie

Randers Statsskole er et stort alment gymnasium med ca 900 elever og knap 100 ansatte. Skolens klassicistiske bygning danner rammen om et moderne gymnasium, hvor traditioner går hånd i hånd med undervisning af høj kvalitet og trygge rammer for eleverne.

Vi tilbyder en alsidig hverdag, hvor uddannelsen suppleres med frivillige tilbud båden inden for musik, kunst og sport.

Nyheder

Set og sket på Randers Statsskole

Tradition og fornyelse
Webbureau: Infoserv - CMS: Aviva CMS